Att passa in

Illustration till artikel om att passa in på arbetsmarknaden. Till Samhalls tidning Fokus.