Bilder till Boverket

Illustrationer till informationsmaterial om bidrag, på uppdrag av Boverket.