Förbisett

Förbisett – när vardagen glimrar till. Kulturen i Lund och Lunds universitet.
Symposion förlag. 235×167 mm. 192 sidor + omslag. www.kulturen.com