Grafiskt material

Till Guldbolaget har vi tagit fram logotyp, grafisk profil, konceptutveckling, broschyr, nyhetsbrev, annonser och webbplats. www.guldbolaget.se