Hållbarhetsredovisning

Produktion av hållbarhetsredovisning åt MTR Stockholm och TBT Stockholm.
210×297 mm. 36 sidor + omslag.