Illustrationer till SKL

Vi har tagit fram många illustrationer till bokomslag till Sveriges kommuner och landsting. Här är några exempel. www.skl.se