Ledstjärnor

Ledstjärnor – 57 kvinnor om ledarskap. Medverkande bl a Amelia Adamo, Antonia Ax:son Johnsson,
Leni Björklund, Wanja Lundby-wedin.På uppdrag av Natur & Kultur. Text: Ulf Hall. Foto: Johan Olsson.
Nominerad till Svenska Publishing-priset. 174×250 mm. 184 sidor + omslag.