Mer för pengarna

Utmärkt samhällsbyggnad – ett utvecklingsprogram för byggsektorn. Målet är en effektiv, lönsam och attraktiv samhällsbyggnadssektor. Mer för pengarna. Visuell identitet, logotyp, symboler, trycksaker, bildredaktörskap, webb-design, annonser m m. På uppdrag av Regeringskansliet.