Idéer om vägbyggen

Mer väg för pengarna. En idéskrift om hur man kan bygga vägar mer kostnadseffektivt.
På uppdrag av Nynas AB. 148×245 mm. 32 sidor + stansat omslag.