Redesign Salvia

Omgörning, redesign och konceptutveckling av Salvia, landstinget i Kalmar läns tidning.